Uchwała nr 3/2022 - Zakopane 19.05.2022r.

Uchwała nr 3/2022

Podjęta na Zebraniu Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK
im.Klimka Bachledy w Zakopanem.


W Zebraniu udział wzięli:
1. Maciej Bętkowski - Prezes KPT
2. Stefan Kowacz - v-ce Prezes KPT


Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem podtrzymuje i potwierdza w całości treść zawartą w Uchwale nr 1/2022 z 10.05.2022r.
Zarząd KPT uchwala, że koszty związane z opracowaniem i zainstalowaniem strony internetowej Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, będą pokryte z pieniędzy Koła, których kwota na dzień 19.05.2022r, równa jest 2996,07 zł i kwota ta znajduje się na koncie Oddziału Tatrzańskiego PTTK. Zgodnie wcześniejszymi ustaleniami między Maciejem Bętkowskim Prezesem KPT oraz Janem Paliderem Prezesem Oddziału Tatrzańskiego PTTK i Markiem Nodzyńskim v-ce Prezesem Urzędującym Oddziału Tatrzańskiego PTTK , faktura za wykonanie w/w strony, będzie zapłacona z pieniędzy, które posiada Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy. Przy czym według wstępnych ustaleń dokonanych przez Macieja Bętkowskiego z informatykiem firmy Impuls s.c. z Zakopanego, p. Przemysławem Matuszyk, przewidywane koszty będą się kształtować: 9,99 zł za domenę, 100 zł/rok opłata roczna i 1000 zł opracowanie i zainstalowanie strony internetowej.

Zarząd KPT podjął decyzję, że p. Przemysław Matuszyk po zainstalowaniu w/w strony przekaże Maciejowi Bętkowskiemu Prezesowi KPT, zaklejoną kopertę ze znajdującym się wewnątrz hasłem - wejściem do panelu administracyjnego. Maciej Bętkowski przekaże tę zaklejoną kopertę na najbliższym Zebraniu nowo wybranego Zarządu KPT, Prezesowi tego Zarządu. Ten z kolei, przekaże tę zaklejoną kopertę osobie upoważnionej przez nowy Zarząd i tylko ta osoba w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK, będzie znała to hasło i odpowiadała za treść umieszczanych na tej stronie tekstów, zdjęć i innych materiałów. Chodzi oto aby ktoś niepowołany nie zrobił głupiego żartu i działając na szkodę naszego Koła, nie zamieścił tam tekstów czy zdjęć kompromitujących nasze Koło czy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Jednocześnie Zarząd KPT kategorycznie sprzeciwia się i protestuje przeciwko wypowiedziom jakie padły na Zebraniu Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK w dniu 18.05.2022r, aby dopiero po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, szukać kogoś, kto będzie w KPT obsługiwał stronę, a dopiero potem załatwiać, aby ktoś tę stronę założył! Taka wypowiedź zmierzała do zniweczenia ustaleń podjętych w Uchwale nr 1/2022 z 10.05.2022r, i zniweczenia starań jakie Zarząd KPT dotychczas podjął, aby strona internetowa powstała.

Zarząd KPT postanawia, aby w ramach w/w kosztów, była zamieszczona na w/w stronie aktualna lista Członków KPT - stan na 19.05.2022r, i postuluję, aby po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ustalić listę Przewodniczek i Przewodników, którzy zadeklarują chęć prowadzenia wycieczek turystycznych, wiadomo bowiem, że niektórzy, ze względu na swój wiek i stan zdrowia, nie mogą już prowadzić zbiorowych wycieczek w Tatry.

Zarząd KPT postanawia zamieszczenie w ramach w/w kosztów, na w/w stronie internetowej, sprawozdań z działalności KPT w obecnej kadencji 2016 – 2022r.
Na tym Uchwałę zakończono i podpisano.
1. Maciej Bętkowski
2. Stefan Kowacz

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl