Uchwała nr 1/2022 - Zakopane 10.05.2022r.

Zakopane 10.05.2022r.
Uchwała nr 1/2022
podjęta na Zebraniu Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK
im.Klimka Bachledy w Zakopanem.

W Zebraniu udział wzięli:
1. Maciej Bętkowski Prezes KPT
2. Stanisław Bar Członek Zarządu KPT
3. Stefan Kowacz Członek Zarządu KPT

Zebrani przeanalizowali Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021r, przygotowane przez Macieja Bętkowskiego Prezesa KPT i podjęli Uchwałę jednogłośnie je akceptując.
Uchwalono aby została wykonana strona internetowa Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, w takiej formie i treści jaka została przedstawiona w w/w Sprawozdaniu. Zarząd KPT podejmuje decyzję stwierdzającą, że zainstalowanie w/w strony internetowej, które od dłuższego czasu jest opóźniane, ma nastąpić jeszcze w tej kadencji, przed zwołaniem Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, tak jak to zostało uzgodnione przez Prezesa KPT Macieja Bętkowskiego z v-ce Prezesem Urzędującym Oddziału Tatrzańskiego PTTK Markiem Nodzyńskim,

Uchwalono, że na w/w stronie internetowej:
1. Strona tytułowa będzie taka jak w Sprawozdaniu.
2. Treść napisanej historii Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK będzie przedstawiona w takim zakresie, w jakim została ona opracowana przez Macieja Bętkowskiego.
3. Życiorys Klimka Bachledy będzie podany w takiej formie w jakiej opracował go Tadeusz Stępień były Prezes KPT, z poprawkami aktualizującymi to opracowanie.
4. Akcja ratownicza TOPR na Małym Jaworowym Szczycie, w której zginął Klimek Bachleda, będzie przedstawiona w takim zakresie, w jakim ją opracowała Przewodniczka Tatrzańska Ludwika Pańszczyk.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i podpisana.
1. Maciej Bętkowski
2. Stanisław Bar
3. Stefan Kowacz

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl