Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021r.

W 2021roku z powodu pandemii koronawirusa, ze względu na obostrzenia sanitarne, nie były zwoływane zebrania Koła. Członkowie Zarządu KPT, w bieżących sprawach organizacyjnych kontaktowali się telefonicznie.


W porównaniu do lat ubiegłych, Przewodnicy Tatrzańscy naszego Koła, podobnie jak w 2020 roku, przeprowadzili niewielką liczbę wycieczek turystycznych.
Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zebrania Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK w których uczestniczył Prezes KPT Maciej Bętkowski jako Członek Zarządu Oddziału.
6.08.2021r, Przewodnicy KPT uczestniczyli tradycyjnie ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.


Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i przed Dniem Święta Zmarłych złożyli je na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.


20.11.2021r, odbyło się Uroczyste Spotkanie Przewodników Tatrzańskich zorganizowane przez Oddział Tatrzański PTTK i Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, poświęcone Jubileuszowi 70-lecia Powstania Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy. Na Spotkaniu tym wspomniana została historia naszego
Koła i zasłużonym Przewodniczkom i Przewodnikom Tatrzańskim uroczyście wręczono Odznaki 145-lecia Przewodnictwa Tatrzańskiego.

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl