Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w okresie od 1.12.2016 do 28.05.2022r

Sprawozdanie złożone na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym KPT w dniu 28.05.2022r.

Obecna kadencja Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem rozpoczęła się od Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPT w dniu 1.12.2016r, na którym wybrany został Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich w składzie:.

 1. Maciej Bętkowski – Prezes KPT
 2. Stanisław Bar – v-ce Prezes KPT
 3. Stefan Kowacz – v-ce Prezes KPT

Koło w dniu wyborów liczyło 19 członków  -  Przewodniczek i Przewodników Tatrzańskich.

Rok 2017:

         Początek kadencji był trudnym okresem dla naszego Koła, ponieważ w tym czasie bardzo ciężko chorował Ksiądz Szczepan Gacek, który był Kapelanem Przewodników Tatrzańskich, Przewodników Beskidzkich i Ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, i bardzo dużo dobrego w swoim życiu dla naszych środowisk zrobił.

         2.01.2017r, odwiedziliśmy Księdza Kapelana Szczepana Gacka w Hospicjum Św. Łukasza w Nowej Hucie w Krakowie, który będąc ciężko chory pobłogosławił nas. Ksiądz Kapelan zmarł następnego dnia około godz. 14-ej.

         4.01.2017r, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej i pogrzebie Księdza Szczepana Gacka w Gliczarowie Górnym z naszym Sztandarem Koła Przewodników Tatrzańskich. Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Biskup Jan Szkodoń w asyście wielu księży.

         5.03.2017r, uczestniczyliśmy z naszym Sztandarem Koła Przewodników Tatrzańskich w XXXIII  Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych PTTK,  do Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze, w której wzięło udział ponad 700 osób.  

         23.04.2017r, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Ksiądz Jerzy Grzyb CM Proboszcz Parafii na Olczy  p.w. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, odprawił Mszę Świętą w intencji przewodników tatrzańskich i ich rodzin. Po mszy 24 osób, przewodników tatrzańskich i uczestników pielgrzymek do Częstochowy, spotkało się w Domu Rekolekcyjnym na tradycyjnym przewodnickim jajeczku wielkanocnym. W trakcie spotkania poprosiliśmy Księdza Jerzego Grzyba, aby zgodził się być Kapelanem Przewodników Tatrzańskich. Ksiądz przyjął naszą propozycję i omówiliśmy formy naszej wzajemnej współpracy. Omówiliśmy także sprawy przygotowania XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę, którą mieli organizować w 2019 roku przewodnicy tatrzańscy.

         W czasie wiosny, lata i jesieni, przewodnicy naszego Koła prowadzili wycieczki turystyczne.

         Prowadzona była także przez nasze Koło wspólnie z Oddziałem Tatrzańskim PTTK, tradycyjna, coroczna akcja „Chodzimy po górach i zdobywamy Górską Odznakę Turystyczną PTTK.”. Zorganizowaliśmy 7 niedzielnych, bezpłatnych wycieczek dla turystów indywidualnych, szlakami turystycznymi TPN, do polskich schronisk tatrzańskich i do Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr.

         W ramach akcji „Przewodnicy PTTK Dzieciom” zorganizowaliśmy także 2 społeczne wycieczki:

- dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ustce i Słupsku z Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce,

- dla uczniów Szkoły Podstawowej im.Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej.

         6.08.2017r, Przewodnicy Tatrzańscy uczestniczyli tradycyjnie ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego taternika Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.

         Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i złożyli je przed Dniem Święta Zmarłych  na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.

         Na dzień 31.12.2017r, w Kole Przewodników Tatrzańskich im.Klimka Bachledy było 27 osób.

Rok 2018:

         4.01.2018r, powstał Społeczny Komitet, którego celem było zorganizowanie zaprojektowania, wykonania i umieszczenia na Murze Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu 3.01.2017r, Księdzu Szczepanowi Gackowi – Proboszczowi Parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym,  Kapelanowi: Przewodników Tatrzańskich i Beskidzkich, Ratowników GOPR, Strażaków OSP Biały Dunajec i Krótkofalowców. Inicjatorem projektu ufundowania tej tablicy był Pan Kazimierz Rzadkosz z Gliczarowa Górnego.

         W skład Społecznego Komitetu weszli:

- Ks. Jerzy Grzyb CM - Proboszcz Parafii na Olczy,  Kapelan Przewodników Tatrzańskich.
- Maciej Bętkowski – Przewodnik Tatrzański z Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK  im.Klimka Bachledy w Zakopanem.
- Stanisław Chyc Myrmuła i Andrzej Stanek ze Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich im.Klemensa Bachledy w Zakopanem
- Kazimierz Rzadkosz – Przedstawiciel Parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym.
- Ryszard Król Łęgowski – Przedstawiciel Polskiego Związku Krótkofalowców.

         Komitet wielokrotnie spotykał się, długo, wnikliwie i rzeczowo wspólnie omawiając i uzgadniając wszystkie sprawy związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i zamontowaniem tablicy na Murze Pamięci na Wiktorówkach.

         7.01.2018r, odprawiona była Msza Święta, a następnie odbyło się tradycyjne przewodnickie spotkanie opłatkowe na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM,  Proboszcza Parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik,  Kapelana Przewodników Tatrzańskich.

         21.02.2018r, Przewodnicy KPT wzięli udział z Pocztem Sztandarowym w obchodach 172 Rocznicy Wybuchu Powstania Chochołowskiego w Chochołowie.

         11.03.2018r, Przewodnicy KPT uczestniczyli w XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych PTTK do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie.

         8.04.2018r, została odprawiona Msza Święta i odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne Przewodników Tatrzańskich na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM  Kapelana Przewodników Tatrzańskich.  Na spotkaniu przedstawiona została dotychczasowa praca Społecznego Komitetu ds. wykonania tablicy, upamiętniającej na Wiktorówkach Księdza Szczepana Gacka. Przedstawiony został projekt wstępny tablicy i rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na jej wykonanie.

         26.04.2018r, w imieniu Społecznego Komitetu, Maciej Bętkowski przedłożył na Wiktorówkach pismo z graficznym projektem tablicy, Ojcu Wojciechowi Frączkowi OP, który kierował pracami Kapituły Miejsca Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. W przeprowadzonej rozmowie omówione zostały szczegóły związane z wykonaniem tablicy.

         W czasie wiosny, lata i jesieni, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy naszego Koła prowadzili wycieczki turystyczne. Wspólnie z Oddziałem Tatrzańskim PTTK prowadziliśmy także dla turystów indywidualnych, społeczną akcję „Chodzimy po górach i zdobywamy Górską Odznakę Turystyczną PTTK.”.

         W międzyczasie Apoloniusz Rajwa  członek Kapituły Miejsca Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, przekazywał telefonicznie uwagi dotyczące projektu tablicy i prowadził działania utrudniające prace Społecznego Komitetu.  Uwagi Rajwy były wnikliwie omawiane i analizowane na zebraniach Społecznego Komitetu i konsultowane także z Przewodnikami Tatrzańskimi z Kół Przewodników Tatrzańskich z Krakowa, Katowic i Gliwic, które wykupiły cegiełki na wykonanie tablicy.

         9.07.2018r, Maciej Bętkowski w imieniu Społecznego Komitetu, przekazał na Wiktorówkach  Ojcu Wojciechowi Strączkowi OP, pismo Społecznego Komitetu z 7.07.2018r, dokładnie omawiając i uzasadniając zawarte w tym piśmie stanowisko i prośby Komitetu. Ojciec Wojciech Strączek OP w imieniu Kapituły Miejsca Pamięci, wyraził zgodę na wykonanie tablicy tak, jak to zostało przedstawione w w/w piśmie i załączonym projekcie graficznym, i wyraził także zgodę na umieszczenie tej tablicy na Murze Pamięci, pisząc odręcznie na w/w piśmie:  Wyrażamy zgodę na przedstawione w niniejszym piśmie prośby.  o.Wojciech Frączek OP.  Uzgodnione zostało także miejsce umieszczenia tej tablicy, w wolnym miejscu, obok tablicy upamiętniającej Przewodnika Tatrzańskiego  Piotra Malinowskiego  Naczelnika TOPR.  Po uzyskaniu powyższej zgody Społeczny Komitet poprosił wybitnego artystę rzeźbiarza Stanisława Cukra o wykonanie tablicy. Pan Stanisław Cukier wykonał projekt matrycy odlewu tablicy i przedstawił go Społecznemu Komitetowi do oceny.

         W lipcu Zarząd KPT rozpoczął opracowywanie nowego Regulaminu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w oparciu o Regulamin z 2.01.2001 roku. Po konsultacjach z Zarządem Oddziału Tatrzańskiego PTTK, Regulamin ten został przyjęty przez głosowanie na Zebraniu KPT w dniu 4.08.2018r, i następnie został przedłożony Zarządowi Oddziału Tatrzańskiego PTTK do zatwierdzenia.

         6.08.2018r, Przewodnicy KPT uczestniczyli tradycyjnie ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego taternika Stanisława Szulakiewicz, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.

         Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i złożyli je przed Dniem Święta Zmarłych  na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.

         20.12.2018r, Zarząd OT PTTK zatwierdził nowy Regulamin Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem. Koło rozpoczęło pracę według nowego Regulaminu, między innymi przygotowując i analizując propozycje nadania godności Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego i Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego  Członkom naszego Koła.

Na dzień 31.12.2018r, w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem było 36 osób, a stan konta KPT wynosił 1060,95 zł.  

 

Rok 2019:

         13.01.2019r, odprawiona była Msza Święta i uczestniczyliśmy w tradycyjnym przewodnickim spotkaniu opłatkowym na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM  Proboszcza Parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Kapelana Przewodników Tatrzańskich.

         10.01.2019r,  na Zebraniu,  Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, zatwierdził przyjęcie do naszego Koła 15 Przewodniczek i Przewodników Tatrzańskich, którzy pozytywnie ukończyli Kurs Przewodników Tatrzańskich zorganizowany przez Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem.

         Na Zebraniu tym także, zgodnie z par.16 p.10 Regulaminu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, Zarząd zawnioskował o nadanie tytułu Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, n/w Przewodniczkom i Przewodnikom Tatrzańskim, po dokładnym przeanalizowaniu ich pracy              i osiągnięć:

 1. Bar Stanisław
 2. Cetnarska Maria
 3. Gąsienica Kaspruś Stanisław
 4. Marmol Antoni
 5. Pańszczyk Ludwika
 6. Tokarski Stefan
 7. Wargowski Andrzej

Zgodnie z par.16 p.10 Regulaminu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, Zarząd zawnioskował o nadanie tytułu Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, n/w Przewodniczkom i Przewodnikom Tatrzańskim, po dokładnym przeanalizowaniu ich pracy i osiągnięć:

 1. Adamowska Maria
 2. Bętkowski Maciej
 3. Bilski Jacek
 4. Gibała Jan
 5. Jasiewicz Wacław
 6. Klamerus Julian
 7. Knapik Stanisław
 8. Kowacz Stefan
 9. Mojżyszek Maciej
 10. Pecuch Zofia
 11. Sikorski Krzysztof
 12. Smołka Janusz
 13. Wielgus Jan
 14. Witek Stanisław

31.01.2019r, odbyło się Uroczyste Zebranie Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, na którym uroczyście nadano tytuły:  Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego i Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego  Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, za wieloletnią, wzorową pracę przewodnicką i pracę społeczną, Przewodniczkom i Przewodnikom Tatrzańskim, zawnioskowanym przez  Zarząd KPT  10.01.2019r.

         Na Zebraniu tym także podsumowano pracę Koła w ubiegłym roku, oraz omówiono program prac na 2019 rok i przygotowanie XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski.

         W dniach  8 – 10 marca 2019r,  Przewodnicy Tatrzańscy z Zakopanego    i Gliwic zorganizowali XXXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę, do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. W Pielgrzymce wzięło udział ponad 1000  Przewodników z całej Polski, uczestnicząc w Mszach Świętych, Czuwaniach i Drogach Krzyżowych. W czasie odbywających się w sobotę i niedzielę konferencji, Przewodnicy Tatrzańscy wygłosili 4 prelekcje pt.: „Giewont, Dolina Chochołowska, Wiktorówki.”, „Spór o Morskie Oko.”, „Niech zstąpi Duch Twój.” i „Święty Jan Paweł II w Tatrach i na Podhalu.”.

         12.05.2019r, odprawiona została Msza Święta i uczestniczyliśmy w tradycyjnym wielkanocnym spotkaniu Przewodników Tatrzańskich na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM  Kapelana Przewodników Tatrzańskich.

         W czasie  całego roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy Tatrzańscy naszego Koła, prowadzili wycieczki turystyczne. Wspólnie z Oddziałem Tatrzańskim PTTK zorganizowaliśmy także dla turystów indywidualnych, społeczną akcję „Chodzimy po górach i zdobywamy Górską Odznakę Turystyczną PTTK.”.

         6.08.2019r, Przewodnicy KPT tradycyjnie uczestniczyli ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego taternika Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.

         Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i złożyli je przed Dniem Święta Zmarłych na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.

         9.12.2019r, Maciej Bętkowski  Prezes KPT, wziął udział w imieniu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK, w Konferencji Branżowej „Kierunki Rozwoju Turystyki do 2025r.”, zorganizowanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ, przedstawiając tam dotychczasową działalność turystyczną Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK i plany działalności turystycznej na lata następne.

         Na dzień 31.12.2019r, w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem są 33 osoby, a stan konta KPT wynosi 354,99 zł.

 

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl