Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku.

13.01.2019r, uczestniczyliśmy w przewodnickim spotkaniu opłatkowym na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM, Proboszcza Parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Kapelana Przewodników Tatrzańskich.
10.01.2019r, Zebranie Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy, na którym omówiono pracę Koła Przewodników Tatrzańskich w 2018 roku i zatwierdzono przyjęcie do naszego Koła nw. Przewodników Tatrzańskich:
1. Adamczyk Jakub
2. Babicz Krzysztof
3. Barciszewska-Kozioł Karolina
4. Błaszkiewicz Weronika
5. Galica Hubert
6. Gaździak Wojciech
7. Klamerus Julian
8. Krzeptowski Klemens
9. Maciata Andrzej
10.Medes Andrzej
11.Missala Bartłomiej
12.Mrowca-Ciułacz Anna
13.Pierwota Piotr
14.Remiasz Dominik
15.Rzepka Mirosław
Następnie omówiono plan pracy KPT w 2019 roku.
Zgodnie z par. 16 p.10 Regulaminu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, po dokładnym przeanalizowaniu pracy i osiągnięć Przewodników Tatrzańskich, Zarząd zawnioskował o nadanie tytułu Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, n/w Przewodniczkom i Przewodnikom:
1. Bar Stanisław
2. Cetnarska Maria
3. Gąsienica Kaspruś Stanisław
4. Marmol Antoni
5. Pańszczyk Ludwika
6. Tokarski Stefan
7. Wargowski Andrzej

Zgodnie z par.16 p.10 Regulaminu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, po dokładnym przeanalizowaniu pracy i osiągnięć Przewodników Tatrzańskich, Zarząd zawnioskował o nadanie tytułu Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, n/w Przewodniczkom i Przewodnikom:
1. Adamowska Maria
2. Bętkowski Maciej
3. Bilski Jacek
4. Gibała Jan
5. Jasiewicz Wacław
6. Klamerus Julian
7. Knapik Stanisław
8. Kowacz Stefan
9. Mojżyszek Maciej
10. Pecuch Zofia
11. Sikorski Krzysztof
12. Smolka Janusz
13. Wielgus Jan
14. Witek Stanisław

31.01.2019r, odbyło się uroczyste Zebranie Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, na którym podsumowano pracę Koła w ubiegłym roku, omówiono program prac na 2019 r, i przygotowanie XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Następnie uroczyście nadano tytuły; Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego i Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, za wieloletnią, wzorową pracę przewodnicką i pracę społeczną, Przewodniczkom i Przewodnikom, zawnioskowanym przez Zarząd KPT 10.01.2019r.

28.02.2019r, Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem podjął Uchwałę nr 5/2019 o przyznaniu kwoty 2.000,- zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Przewodników Tatrzańskich, XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych w dniach 8 – 10 marca 2019r.
W dniach 8 - 10 marca 2019r, Przewodnicy Tatrzańscy z Zakopanego i Gliwic zorganizowali XXXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych na Jasną Górę do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. W Pielgrzymce wzięło udział ponad 1000 przewodników z całej Polski, uczestnicząc w Mszach Świętych, Czuwaniach i Drogach Krzyżowych. W czasie odbywających się w sobotę i niedzielę konferencji, Przewodnicy Tatrzańscy wygłosili 4 prelekcje pt.: „Giewont, Dolina Chochołowska, Wiktorówki”, „Spór o Morskie Oko”, „Niech zstąpi Duch Twój” i „Święty Jan Paweł II w Tatrach i na Podhalu”.

12.05.2019r, odbyło się wielkanocne spotkanie Przewodników Tatrzańskich na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM Kapelana Przewodników Tatrzańskich.
W czasie wiosny i lata, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy Naszego Koła prowadzili wycieczki turystyczne. Wspólnie z Oddziałem Tatrzańskim PTTK prowadziliśmy także dla turystów indywidualnych, społeczną akcję „Chodzimy po górach i zdobywamy Górską Odznakę Turystyczną PTTK.”.
6.08.2019r, Przewodnicy KPT tradycyjnie uczestniczyli ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.

6.09.2019r, odbyło się Zebranie KPT na którym omówiono sprawy bieżące Koła i plany działania w przyszłym roku.
Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i złożyli je na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.
9.12.2019r, Maciej Bętkowski wziął udział w imieniu Koła Przewodników Tatrzańskich, w Konferencji Branżowej „Kierunki Rozwoju Turystyki do 2025r.”, zorganizowanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
Na dzień 31.12.2019r, w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem są 33 osoby, a stan naszego konta wynosi 354,99 zł.

Maciej Bętkowski

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl