Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w Zakopanem w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018r.

4.01.2018r powstał Społeczny Komitet, którego celem jest zorganizowanie zaprojektowania, wykonania i umieszczenie na Murze Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu 3.01.2017r, Księdzu Szczepanowi Gackowi –Proboszczowi Parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym, Kapelanowi Przewodników Tatrzańskich i Beskidzkich, Ratowników GOPR, Strażaków OSP Biały Dunajec i Krótkofalowców. W składzie 6-cio osobowego Komitetu jest Maciej Bętkowski, reprezentujący KPT PTTK im. Klimka Bachledy w Zakopanem.

7.01.2018r, odbyło się przewodnickie spotkanie opłatkowe na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM, Proboszcza Parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Kapelana Przewodników Tatrzańskich.

16.01.2018r, odbyło się Zebranie KPT, na którym Zarząd Koła złożył sprawozdanie z pracy KPT w 2017 roku i omówiono plan pracy rok 2018.

21.02.2018r, Przewodnicy KPT wzięli udział z Pocztem Sztandarowym w obchodach 172 Rocznicy Wybuchu Powstania Chochołowskiego w Chochołwie.

11.03.2018r, Przewodnicy KPT uczestniczyli w XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie.

8.04.2018r, odbyło się spotkanie wielkanocne Przewodników Tatrzańskich na Olczy u Księdza Jerzego Grzyba CM Kapelana Przewodników Tatrzańskich. Na spotkaniu przedstawiona została dotychczasowa praca Społecznego Komitetu ds. wykonania tablicy, upamiętniającej na Wiktorówkach Księdza Szczepana Gacka. Przedstawiony został projekt wstępny tablicy i rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na jej wykonanie.

18.04.2018r, Prezes KPT Maciej Bętkowski przeprowadził rozmowę z wybitnym artystą rzeźbiarzem Panem Stanisławem Cukrem, Dyrektorem Zespołu Szkół Artystycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, który podjął się pracy wykonania tablicy.

26.04.2018r, w imieniu Społecznego Komitetu, Maciej Bętkowski przedłożył na Wiktorówkach pismo z projektem tablicy, Ojcu Wojciechowi Frączkowi OP, który kieruje pracami Kapituły Miejsca Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. W przeprowadzonej rozmowie omówiono szczegóły związane z wykonaniem tablicy.
W czasie wiosny i lata, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy Naszego Koła prowadzili wycieczki turystyczne. Wspólnie z Oddziałem Tatrzańskim PTTK prowadziliśmy także dla turystów indywidualnych, społeczną akcję „Chodzimy po górach i zdobywamy Górską Odznakę Turystyczną PTTK.”.

9.07.2018r, Maciej Bętkowski w imieniu Społecznego Komitetu, przekazał na Wiktorówkach Ojcu Wojciechowi Strączkowi OP, pismo z 7.07.2018r, dokładnie omawiając i uzasadniając zawarte w tym piśmie stanowisko i prośby Komitetu. Ojciec Wojciech Frączek OP w imieniu Kapituły Miejsca Pamięci, wyraził zgodę na wykonanie tablicy i umieszczenie jej na Murze Pamięci, pisząc odręcznie na w/w piśmie: Wyrażamy zgodę na przedstawione w niniejszym piśmie prośby. o.Wojciech Frączek OP. Uzgodnione zostało także miejsce umieszczenia tej tablicy, w wolnym miejscu, obok tablicy upamiętniającej Piotra Malinowskiego Naczelnika TOPR. Po uzyskaniu powyższej zgody, poprosiliśmy Pana Stanisława Cukra aby wykonał projekt matrycy odlewu tablicy i Pan Cukier wykonał taki projekt.
W lipcu Zarząd KPT rozpoczął opracowywanie nowego Regulaminu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w oparciu o Regulamin z 2.01.2001 roku. Po konsultacjach z Zarządem Oddziału Tatrzańskiego PTTK , Regulamin ten został przyjęty przez głosowanie na Zebraniu KPT w dniu 4.08.2018r, i następnie został przedłożony Zarządowi Oddziału Tatrzańskiego PTTK do zatwierdzenia.

6.08.2018r, Przewodnicy KPT tradycyjnie uczestniczyli ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego taternika Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.
Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i przed Dniem Święta Zmarłych, złożyli je na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.

20.12.2018r, Zarząd OT PTTK zatwierdził nowy Regulamin Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem. Rozpoczęliśmy pracę naszego Koła według tego Regulaminu, między innymi przygotowując i analizując propozycje nadania godności Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego i Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego Członkom naszego Koła.

Na dzień 31.12.2018r, w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem jest 36 osób, a stan naszego konta wynosi 1060,95 zł.

Maciej Bętkowski

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl