Protokół z Zebrania Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem - Zakopane 10.05.2022r.

W Zebraniu udział wzięli:
1. Maciej Bętkowski Prezes KPT
2. Stanisław Bar Członek Zarządu KPT
3. Stefan Kowacz Członek Zarządu KPT

Zebrani omówili działalność Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w bieżącym roku i w ciągu ponad 5-cio letniej kadencji, której przedłużenie spowodowane było epidemią koronawirusa.
Zarząd KPT przeanalizował Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021r, przygotowane przez Macieja Bętkowskiego Prezesa KPT i podjął Uchwałę nr 1/2022 z dnia 10. 05.2022r, jednogłośnie je akceptując. Uchwalono zainstalowanie strony internetowej Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, w takiej formie i treści jaka została przedstawiona w w/w Sprawozdaniu. W podjętej Uchwale zawarto stwierdzenie, że zainstalowanie w/w strony internetowej, które od dłuższego czasu jest opóźniane, ma nastąpić jeszcze w tej kadencji, przed zwołaniem Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego, tak jak to zostało uzgodnione przez Prezesa KPT Macieja Bętkowskiego z v-ce Prezesem Urzędującym Oddziału Tatrzańskiego PTTK Markiem Nodzyńskim.


Zarząd KPT przeanalizował propozycję Macieja Bętkowskiego Prezesa KPT , ustanowienia dla naszych Koleżanek i Kolegów, Przewodniczek i Przewodników, Honorowych i Zasłużonych Członków Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, okolicznościowej odznaki – blachy przewodnickiej. Zarząd KPT podjął Uchwałę nr 2/2022 z dnia 10. 05.2022r, uchwalając, że w/w okolicznościowa blacha przewodnicka będzie miała formę, kształt, napisy, wizerunek kozicy i kolor taki, jak w propozycji Prezesa KPT.
Zarząd KPT zatwierdził przyjęcie do naszego Koła niżej wymienionych: Przewodniczki i Przewodników Tatrzańskich:
1. Apostoł Stanisław
2. Bielawski Maciej
3. Boczoń Andrzej
4. Budzyk Janina
5. Dudek Darek
6. Dziedzina Maria
7. Dziedzina Michał
8. Frączysta Katarzyna Weronika
9. Gąsienica Jerzy Karol
10. Gąsienica Tadeusz
11. Gąsienica-Samek Roman Władysław
12. Grzyb Jerzy Wojciech
13. Kot Małgorzata
14. Kot Marek
15. Kozłowska Hanna
16. Łukaszczyk Franciszek
17. Mączka Tomasz
18. Misiołek Ewa Kamila
19. Pietrzak Michał
20. Posadzki Józef
21. Sindalska Maja
22. Starzyk Rajmund
23. Stoch-Kolasa Magdalena
24. Tabaszewska Karolina
25. Trzebunia Adam
26. Wiśniewski Jacek Wincenty
27. Wojnarski Bogdan
28. Wygoda Emil
29. Ziach Andrzej
30. Zuber Kinga
31. Zwijacz-Kozica Anna

Zarząd KPT omówił formę przygotowań do Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy, którego zwołanie ustalono na piątek 27 maja 2022r, o godz.16-tej,w sali obrad na I piętrze, w Dworcu Tatrzańskim przy ul.Krupówki 12 w Zakopanem.
Na tym Protokół z Zebrania Zarządu KPT zakończono i podpisano.
1. Maciej Bętkowski
2. Stanisław Bar
3. Stefan Kowacz

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl