Sprawozdanie KPT część II

Rok 2020:

         W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa Covid 19, nie były zwoływane zebrania Koła Przewodników Tatrzańskich i nie odbywały się zebrania Zarządu KPT. W sprawach przewodnickich kontaktowaliśmy się telefonicznie. W porównaniu do lat ubiegłych, Członkowie naszego Koła, przeprowadzili niewielką liczbę wycieczek turystycznych.

         6.08.2020r, Przewodnicy KPT tradycyjnie uczestniczyli ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem, przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego taternika Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.

         Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i złożyli je przed Dniem Święta Zmarłych na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.

         Po przeszło dwuletnich, złośliwych utrudnieniach, czynionych przez Apoloniusza Rajwę i Irenę Rubinowską, została wreszcie wykonana tablica poświęcona pamięci:

Księdza Szczepana Gacka
5.12.1947 – 3.01.2017
Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym
Kapelana Ratowników GOPR
Kapelana Przewodników  Beskidzkich
Kapelana Przewodników Tatrzańskich
Kapelana OSP Gminy Biały Dunajec
Kapelana Krótkofalowców.   

         Tablicę wykonał, tak jak to było wcześniej ustalone, wybitny artysta rzeźbiarz Stanisław Cukier. Tablica jest wykonana bardzo starannie i pięknie pod względem artystycznym i za jej wykonanie zapłaciłem Panu Stanisławowi Cukrowi 2160 zł, dokładnie tyle, ile zebraliśmy w czasie społecznej zbiórki pieniędzy na ten cel. Oryginał listy wpłat  93 osób, które wykupiły „cegiełki” na wykonanie tablicy, oraz wszystkie pisma i dokumenty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem tablicy, znajdują się do wglądu w archiwum Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy i w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem.

         W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim;  Przewodniczkom i Przewodnikom z Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, z Kół Przewodników Tatrzańskich w Krakowie, Katowicach i Gliwicach, ze Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem, oraz wszystkim innym osobom, które na ten piękny cel, pieniądze wpłacili.

         Tablicę od Pana Cukra odebrał Członek Społecznego Komitetu  Kazimierz Rzadkosz – przedstawiciel Parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym i przekazał ją Księdzu Kapelanowi Jerzemu Grzybowi. Następnie Ksiądz Jerzy Grzyb przekazał ją Władysławowi Florynowi  Ratownikowi TOPR, do zamontowania jej na Murze Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Władysław Floryn zawiózł tablicę  na Wiktorówki, aby ją zamontować, ponieważ tylko on – jak poinformował nas Rajwa – ma takie uprawnienie, otrzymane od Ojców Dominikanów, ale Ojciec Mateusz Jacukiewicz OP wstrzymał zamontowanie tablicy ?! Intryga  rozpoczęta przez Irenę Rubinowską i skutecznie rozwinięta przez Apoloniusza Rajwę, kontynuowana jest nadal.

         Sytuacja ta jest wyjątkowo dziwna i przykra, ponieważ pisemną zgodę na wykonanie i zamontowanie tablicy według projektu przedstawionego przez Społeczny Komitet w piśmie z 7.07.2018r, otrzymaliśmy w dniu 9.07.2018r, od Ojca Wojciecha Frączka OP  Przewodniczącego Kapituły Miejsca Pamięci przy Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, napisaną własnoręcznie na w/w piśmie.

         Na dzień 31.12.2020r, w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK  im.Klimka Bachledy było 39 osób, a stan konta KPT wynosił 389,99 zł.

Rok 2021:

         W 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa i ze względu na obostrzenia sanitarne, zebrania ogólne Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy nie były zwoływane. Członkowie Zarządu KPT w bieżących sprawach organizacyjnych kontaktowali się telefonicznie.

         W porównaniu do lat ubiegłych, Przewodnicy Tatrzańscy naszego Koła, podobnie jak w 2020 roku, przeprowadzili niewielką liczbę wycieczek turystycznych.

         Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbywały się zebrania Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK w których uczestniczył Prezes KPT Maciej Bętkowski jako Członek Zarządu Oddziału.

         6.08.2021r, Przewodnicy KPT uczestniczyli tradycyjnie ze Sztandarem Koła w uroczystym Apelu na cmentarzu w Zakopanem przy grobie Klimka Bachledy, Patrona naszego Koła, który zginął 6.08.1910r, w czasie wyprawy ratunkowej po rannego taternika Stanisława Szulakiewicza, na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu.

         Tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych, Przewodnicy KPT przygotowali okolicznościowe wiązanki i złożyli je przed Dniem Święta Zmarłych na grobach Przewodników Tatrzańskich spoczywających na cmentarzach w Zakopanem i Kościelisku.

         20.11.2021r, w Dworcu Tatrzańskim odbyło się Uroczyste Spotkanie Przewodników Tatrzańskich zorganizowane przez Oddział Tatrzański PTTK i Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, poświęcone Jubileuszowi 70-lecia Powstania Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy. Na Spotkaniu tym wspomniana została historia naszego Koła i zasłużonym Przewodniczkom i Przewodnikom Tatrzańskim uroczyście wręczono Odznaki 145-lecia Przewodnictwa Tatrzańskiego.

         Informacje o działalności naszego Koła, zamieszczane były dotąd na stronie internetowej Oddziału Tatrzańskiego PTTK. W tym roku podjęte zostały starania założenia oddzielnej strony internetowej dla naszego Koła. Takie strony mają inne Koła, Kluby i Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Polsce.

         Propozycja układu graficznego i zakresu treściowego strony internetowej KPT została przedstawiona w Sprawozdaniu z działalności KPT za 2021 rok.

         Na dzień 31.12.2021r, w Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem były 24 osoby, które opłaciły składki członkowskie, a stan konta KPT wynosił 2996,07 zł.

 

Rok 2022:

         Wiosną 2022 roku wyraźnie zaczęła spadać w Polsce zachorowalność na Covid-19. Z tygodnia na tydzień, coraz więcej turystów zaczęło przyjeżdżać na Podhale, do Zakopanego i wędrować po Tatrach. W związku z tym, Przewodnicy Tatrzańscy naszego Koła prowadzą coraz więcej wycieczek turystycznych.

         10.05.2022r, odbyło się zebranie Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy, na którym omówiona została działalność KPT w bieżącym roku i ciągu całej ponad 5-cio letniej kadencji, której przedłużenie spowodowane było pandemią koronawirusa.

         Zarząd KPT przeanalizował Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021r, przygotowane przez Prezesa KPT  Macieja Bętkowskiego i podjął Uchwałę nr 1/2022 z dnia 10.05.2022r, jednogłośnie  akceptując w/w przedstawione Sprawozdanie.  Uchwalono zainstalowanie strony internetowej Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, w takiej formie i treści, jaka została przedstawiona w w/w Sprawozdaniu. W podjętej Uchwale zawarto stwierdzenie, że zainstalowanie w/w strony internetowej ma nastąpić jeszcze w tej kadencji, przed zwołaniem Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

         Zarząd KPT zatwierdził przyjęcie do naszego Koła niżej wymienionych: Przewodniczki i Przewodników Tatrzańskich:

 1. Apostoł Stanisław
 2. Bielawski Maciej
 3. Boczoń Andrzej
 4. Budzyk Janina
 5. Dudek Darek
 6. Dziedzina Maria
 7. Dziedzina Michał
 8. Frączysta Katarzyna Weronika
 9. Gąsienica Jerzy Karol
 10. Gąsienica Tadeusz
 11. Gąsienica-Samek Roman Władysław
 12. Grzyb Jerzy Wojciech
 13. Kot Małgorzata
 14. Kot Marek
 15. Kozłowska Hanna
 16. Łukaszczyk Franciszek
 17. Mączka Tomasz
 18. Misiołek Ewa Kamila
 19. Pietrzak Michał
 20. Posadzki Józef
 21. Sindalska Maja
 22. Starzyk Rajmund
 23. Stoch-Kolasa Magdalena
 24. Tabaszewska Karolina
 25. Trzebunia Adam
 26. Wiśniewski Jacek Wincenty
 27. Wojnarski Bogdan
 28. Wygoda Emil
 29. Ziach Andrzej
 30. Zuber Kinga
 31. Zwijacz-Kozica Anna

 

Zarząd KPT przeanalizował propozycję Macieja Bętkowskiego Prezesa KPT, przedstawioną w piśmie z 5.05.2022r, ustanowienia dla naszych Koleżanek i Kolegów,  Przewodniczek i Przewodników, Honorowych i Zasłużonych Członków Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy  w Zakopanem, okolicznościowej odznaki – blachy przewodnickiej.

Zarząd KPT podjął Uchwałę nr 2/2022 z 10.05.2022r, uchwalając, że w/w okolicznościowa blacha przewodnicka będzie miała formę, kształt, napisy i kolor taki, jak w propozycji Prezesa KPT.

         Wykonanie i wręczenie tych blach Honorowym i Zasłużonym Przewodniczkom i Przewodnikom Tatrzańskim, będzie dla nich miłym gestem ze strony Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy i Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem, i równocześnie wzorem do naśladowania dla młodszych Koleżanek i Kolegów z naszego Koła.

         Jednocześnie także, będzie miłym docenieniem ich kilkudziesięcioletniej pracy przewodnickiej w czasie której przeszli kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy kilometrów, prowadząc bezpiecznie, w sumie, każdy, dziesiątki tysięcy turystów,  pokazując im piękno Tatr, Pienin, Podhala, Spisza i Orawy, W trakcie tych wędrówek i przejazdów autokarowych, turystom przekazywana była piękna i ciekawa historia gór, otaczających je regionów, i piękne i ciekawe widoki i historia naszej Ziemi Ojczystej.   

         Na zakończenie obecnej kadencji działalności naszego Koła, na dzień 28 maja 2022r, w Kole Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w Zakopanem jest 61 osób, a stan konta Koła wynosi 2805,27 zł.

         Kończąc obecną kadencję, w imieniu własnym i w imieniu całego Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im.Klimka Bachledy w Zakopanem, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nam w naszej pracy, w której napotykaliśmy także na duże trudności, pomagali. Doznane przykrości, pomijam.

Maciej Bętkowski

 

 

Powrót

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl